jurassic park

“What are you taking a picture of, young girl?”

“His helper! Оn top! You really can find everything in Trakiya!

He throws his head back, lifting his cane along with it, and laughs a deep laugh.
“That tractor IS really handsome.”

“You know, edno vreme, in the village we used to do everything with a sickle and a palamarka, like this…… “

1 comment

  1. Това момче е невероятно ! Не знам дали някой е забелязъл колко добре и колко бързо си върши работата с тракторчето! Един ден го наблюдавах, докато се прибирах от разходка, как се въртеше в кръг и като пумпал косеше последно островче от трева. Служи за пример, че когато човек обича това което върши, го прави качествено и с удоволствие.

Leave a Reply

Your email address will not be published.